Chung cư cao cấp Thanh Bình Xanh

CHỦ ĐẦU TƯ: CÔNG TY CỔ PHẦN THANH BÌNH XANH

Vị trí: Lô 12-16 Phạm Văn Đồng - TP Đà Nẵng

Giá trị hợp đồng: 9.500.000.000 VNĐ

Thời gian thi công: 8 tháng

Youtube

Cho thuê