Công viên Châu Á

Dự án: CÔNG VIÊN CHÂU Á

Địa chỉ: Đông Nam Tượng Đài 2/9 - TP Đà Nẵng

Chủ đầu tư: CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN MẶT TRỜI (SUN GROUP)

 

Youtube

Cho thuê