Khách sạn – Bar – Karaoke Phương Đông

CHỦ ĐẦU TƯ: CÔNG TY TNHH HỮU THANH

Vị trí: Quận Hải Châu - TP Đà Nẵng

Giá trị hợp đồng: 32.731.237.000 VNĐ

Youtube

Cho thuê