Khách sạn Solar

CHỦ ĐẦU TƯ:

Vị trí : 28 Trương Thiết Cương - TP Đà Nẵng

Giá trị hợp đồng: 2.567.000.000 VNĐ

Thời gian thi công: 3 tháng

Youtube

Cho thuê