Khu xử lý hàng hóa - Cảng Hàng Không Quốc Tế Đà Nẵng

Chủ đầu tư: Công ty Cảng Hàng Không Quốc Tế Đà Nẵng-CN tổng công ty Cảng Hàng Không Việt Nam

Tổng giá trị: 9.775.798.000 đ

Youtube

Cho thuê