Lâu Đài-Bà Nà Hill

Chủ đầu tư: Sun Group

Giá trị hợp đồng: 75.000.000.000 Đ

Youtube

Cho thuê