Nhà lớp học thực hành - Trường ĐH Duy Tân

CHỦ ĐẦU TƯ: TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN

Vị trí: Quận Liên Chiểu - TP Đà Nẵng

Giá trị hợp đồng: 9.030.249.000 VNĐ

Thời gian thi công: 3 tháng

Youtube

Cho thuê