Trung tâm đào tạo FPT Software Đà Nẵng

CHỦ ĐẦU TƯ: TRUNG TÂM ĐÀO TẠO FPT SOFTWARE ĐÀ NẴNG

Địa điểm: KCN Đà Nẵng - An Đồn, Phường An Hải Bắc, Quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng

Giá trị hợp đồng: 7.765.184.000 VNĐ

Thời gian thi công: 92 ngày

 

Youtube

Cho thuê