Trường Cao Đẳng Thương Mại

CHỦ ĐẦU TƯ: TRƯỜNG CAO ĐẲNG THƯƠNG MẠI

Vị trí: 45 Dũng Sĩ Thanh Khê - Quận Thanh Khê - TP Đà Nẵng

Giá trị hợp đồng: 14.150.000.000 VNĐ

Thời gian thi công: 12 tháng

Youtube

Cho thuê