Liên hệ

Quý khách vui lòng liên lạc:

Công ty Cổ Phần Xây Dựng Thương Mại Long Bình
Địa chỉ: 730 Ngô Quyền - Quận Sơn Trà - TP Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3913160 - Fax: 0236.3913160
Email: info@xaydunglongbinh.com

Giám đốc: Ông Lương Công Phụng
Di động: 0914.000025

Cho thuê