• Mon - Sat: 7:00 - 17:00
 • + 84 914 0000 25
 • info@xaydunglongbinh.com
 • Khách sạn Solar

  CHỦ ĐẦU TƯ:

  Vị trí : 28 Trương Thiết Cương – TP Đà Nẵng

  Giá trị hợp đồng: 2.567.000.000 VNĐ

  Thời gian thi công: 3 tháng