• Mon - Sat: 7:00 - 17:00
 • + 84 914 0000 25
 • info@xaydunglongbinh.com
 • Trường Cao Đẳng Thương Mại

  CHỦ ĐẦU TƯ: TRƯỜNG CAO ĐẲNG THƯƠNG MẠI

  Vị trí: 45 Dũng Sĩ Thanh Khê – Quận Thanh Khê – TP Đà Nẵng

  Giá trị hợp đồng: 14.150.000.000 VNĐ

  Thời gian thi công: 12 tháng