• Mon - Sat: 7:00 - 17:00
  • + 84 914 0000 25
  • info@xaydunglongbinh.com
  • Trường Đại học Duy Tân – Khối lớp học – Studio

    Chủ đầu tư: Đại Học Duy Tân – Đà Nẵng

    Giá trị hợp đồng: 90.000.000.000 đ