• Mon - Sat: 7:00 - 17:00
  • + 84 914 0000 25
  • info@xaydunglongbinh.com
  • Trường Đại Học Duy Tân – Khối Đào Tạo

    Hạng mục: Nhà lớp học thực hành (điều chỉnh bổ sung nhà B)
    Chủ đầu tư: Trường Đại Học Duy Tân
    Tổng giá trị: 14.731.070.000đ