• Mon - Sat: 7:00 - 17:00
  • + 84 914 0000 25
  • info@xaydunglongbinh.com
  • Khách sạn – Bar – Karaoke Phương Đông

    CHỦ ĐẦU TƯ: CÔNG TY TNHH HỮU THANH

    Vị trí: Quận Hải Châu – TP Đà Nẵng

    Giá trị hợp đồng: 32.731.237.000 VNĐ