• Mon - Sat: 7:00 - 17:00
  • + 84 914 0000 25
  • info@xaydunglongbinh.com
  • Khách sạn Hải Đông

    Giá trị hợp đồng: 2.367.000.000 VNĐ

    Thời gian thi công: 4 tháng