• Mon - Sat: 7:00 - 17:00
  • + 84 914 0000 25
  • info@xaydunglongbinh.com
  • Khu xử lý hàng hóa – Cảng Hàng Không Quốc Tế Đà Nẵng

    Chủ đầu tư: Công ty Cảng Hàng Không Quốc Tế Đà Nẵng-CN tổng công ty Cảng Hàng Không Việt Nam

    Tổng giá trị: 9.775.798.000 đ