• Mon - Sat: 7:00 - 17:00
  • + 84 914 0000 25
  • info@xaydunglongbinh.com
  • Khu đô thị FPT Đà Nẵng

    DỰ ÁN: KHU ĐÔ THỊ FPT ĐÀ NẴNG

    ĐỊA CHỈ: PHƯỜNG HÒA HẢI, Q. NGŨ HÀNH SƠN, TP. ĐÀ NẴNG

    CHỦ ĐẦU TƯ: CÔNG TY CP ĐÔ THỊ FPT ĐÀ NẴNG