• Mon - Sat: 7:00 - 17:00
  • + 84 914 0000 25
  • info@xaydunglongbinh.com
  • Nhà ở xã hội khu dân cư An Hòa – Sun Home

    Tên công trình: Nhà Ở Xã Hội Khu Dân Cư An Hòa – Sun Home
    Địa chỉ: Phường Nại Hiên Đông, Quận Sơn Trà, TP.Đà Nẵng