• Mon - Sat: 7:00 - 17:00
  • + 84 914 0000 25
  • info@xaydunglongbinh.com
  • Lâu Đài-Bà Nà Hill

    Chủ đầu tư: Sun Group

    Giá trị hợp đồng: 75.000.000.000 Đ