• Mon - Sat: 7:00 - 17:00
  • + 84 914 0000 25
  • info@xaydunglongbinh.com
  • Công viên Châu Á

    Dự án: CÔNG VIÊN CHÂU Á

    Địa chỉ: Đông Nam Tượng Đài 2/9 – TP Đà Nẵng

    Chủ đầu tư: CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN MẶT TRỜI (SUN GROUP)